Bidrag som gjort satsningen möjlig

GodFond är ett systerbolag till GodEl och ägs av samma stiftelse, Stiftelsen GoodCause.

Det finns inget privat vinstintresse i GodFond utan syftet med vår verksamhet är att vinst maximera för en bättre värld. Hittills har i princip hela vinsten efter skatt delats ut till välgörenhet. Många bidragit till att göra satsningen möjlig. Nämnas kan:

  • Styrelsen som engagerar sig utan ersättning
  • Karl-Johan Persson samt Ebbe, Lena och Stefan Krook som tillsammans har skänkt det nödvändiga startkapitalet till stiftelsen GoodCause för att kunna finansiera verksamheten i fondbolaget GodFond
  • Advokatfirman Vinge som generöst har bistått med juridisk hjälp i samband med tillståndsprocess hos Finansinspektionen, bolagsbildning, varumärkesskydd och fortsatt med löpande juridisk rådgivning
  • Lasse Åberg som har designat och skänkt logotypen
  • Advokatfirman Hökerberg & Söderqvist som generöst har bistått, med att hjälpa bolaget med löpande regelefterlevnad (compliance) och riskkontroll.
  • Våra Good Founding Investors som har investerat betydande belopp i fonden

Maila oss

Vi på SPP Fonder svarar dig så fort vi kan!
  • Vi skickar en kopia av meddelandet till din mailadress.

Maila oss FAQ

  • Lite extra text här
  • Vi skickar en kopia av meddelandet till din mailadress.

Följ vårt systerbolag GodEl på Facebook

Dela denna länk

Twittra med vårt systerbolag GodEl