GodFond Sverige & Världen

Placeringsfilosofi: GodFond Sverige & Världen är anpassad för att utgöra en komponent i ett totalt sparande för spararen som bestämt sig för att investera i aktiemarknaden.

Målsättning: Fondens målsättning är att, mot en låg avgift, ge spararen en väldiversifierad och hållbar exponering mot aktiemarknaden.

Förvaltningsinriktning: Fonden investerar i hela världen men med tyngdpunkt i Sverige. Vi kan över- eller undervikta regioner men förhåller oss alltid till en modellallokering som är 50% Sverige, 35% utvecklade världen och 15% tillväxtmarknader. Vi investerar enbart i fonder som använder hållbarhetskriterier.

Avgifter: Trots att GodFond Sverige & Världen investerar i andra fonder tar vi endast ut en fast, total förvaltningsavgift på 0,85% per år (som alltså inkluderar underliggande fonders avgifter).

Förvaltning: GodFond Sverige & Världen förvaltas av SPP Fonder

 

Länkarna nedan leder till SPP Fonders hemsida:

Produktblad för GodFond Sverige & Världen

GodFond Sverige & Världens Fondbestämmelser

Informationsbroschyr

Det finns inga garantier för att en investering i en fond inte kan leda till förlust. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i en fond kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i en fond återfår hela det insatta kapitalet.


Maila oss

Vi på SPP Fonder svarar dig så fort vi kan!
  • Vi skickar en kopia av meddelandet till din mailadress.

Maila oss FAQ

  • Lite extra text här
  • Vi skickar en kopia av meddelandet till din mailadress.

Följ vårt systerbolag GodEl på Facebook

Dela denna länk

Twittra med vårt systerbolag GodEl